วิธีใช้งาน ที่ชาร์ตไร้สาย Samsung Galaxy Note2

ชุดของที่ชาร์ตไร้สาย Samsung Galaxy Note2 ประกอบด้วย Wireless Charger Base, Receiver chip และ สาย USB cable
Receiver chip หนาเพียง 0.8 mm ซึ่งถือว่าบางมากๆ
ขั้นตอนที่ 1 เปิดฝาด้านหลังของ Samsung Galaxy Note2 ออก
ขั้นตอนที่ 2 ติดแผ่น Receiver chip ไว้บนแบตเตอรี่ด้านหลัง โดยให้ขั้วของแผ่น Receiver chip สัมผัสกับขั้วที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อติดแผ่น Receiver chip เรียบร้อยตรงตำแหน่งแล้วจะเป็นดังภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ทำการปิดฝาด้านหลังของ Samsung Galaxy Note2 ฝาด้านหลังจะปิดสนิทไม่แตกต่างกันระหว่างใส่และไม่ได้ใส่แผ่น Receiver chip เพราะแผ่นมีความบางเพียง 0.8 mm.
ขั้นตอนที่ 5 วาง Samsung Galaxy Note2 บน Wireless Charger Base
ขั้นตอนที่ 6 Samsung Galaxy Note2 จะทำการ รีชาร์ตแบตเตอรี่ตามปกติ ถ้าไม่ต้องการชาร์ตแค่เพียงแค่หยิบออก หรือ หากต้องการรีชาร์ตอีกครั้งก็แค่วาง Samsung Galaxy Note2 บน Wireless Charger Base อีกครั้ง ง่ายและสะดวกมากๆครับกับการชาร์ตด้วย ที่ชาร์ตไร้สาย Samsung Galaxy Note2

ชุด Wireless charger Galaxy Not2  ปกติ 2,390 บาท พิเศษราคาเพียง 1,990 บาท